Luchtdicht bouwen, BENG en WKB met onze dakramen

Uitstekende energie-efficiëntie, een voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid en een uitstekend installatiegemak zijn de kenmerken van onze dakramen. Door onze ervaring in diverse sectoren weten wij wat er speelt voor elke doelgroep vanaf de ontwerpfase t/m de oplevering van een project. Onze specialisten herkennen uw dilemma’s en helpen u direct met het vinden van de juiste oplossing.

Isolatie en Luchtdichting op het dak.

Alle dakramen van Roto zijn standaard voorzien van een voorgemonteerd luchtdichte manchet aan de binnenzijde voor een perfecte aansluiting in lucht gecontroleerd bouwen. Het hoogste principe van energie-efficiënt bouwen is het optimaliseren van de thermische gebouwschil. Naast de buitengevel is het dak een groot zwak punt. De warmte stijgt op natuurlijke wijze naar de top en kan gemakkelijk ontsnappen door onvoldoende geïsoleerde daken of lucht lekkages. Er is hier een enorm energiebesparingspotentieel: een goed geïsoleerd dak kan een eengezinswoning tot 25 procent van de energie besparen in vergelijking met een woning zonder dakisolatie. Dakramen behoren tot de thermische "pijnlijke plekken" van een gebouw. Lekkende ramen of ramen met slechte isolatie, onjuiste installatie, voegen en koudebruggen kunnen meer dan een kwart van het jaarlijkse energieverbruik van een woning veroorzaken.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is de technische term voor wat vaak ‘kierdicht bouwen’ wordt genoemd. Luchtdicht bouwen draagt bij aan de bouwkwaliteit, het comfort en een lager energieverbruik van een gebouw. Luchtdicht bouwen vraagt aandacht, kennis, vakmanschap en kwalitatief goede materialen op bouwdetail niveau.

Luchtdicht

Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstromingen in de gebouwschil door bouwdetails luchtdicht te maken. Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt spreken we over infiltratie. Gaat lucht ongewenst van binnen naar buiten, dan noemen we dat exfiltratie. Luchtdicht bouwen vanuit product perspectief heeft enkel en alleen een focus op het optimaal luchtdicht maken van bouwdetails. Wij spreken daarom liever over lucht gecontroleerd bouwen, waarbij we uitgaan van het controleren en reguleren van de luchtstromen in het hele gebouw.

Van luchtdicht bouwen naar lucht gecontroleerd bouwen

Het minimaliseren van ongewenste luchtstromingen, is belangrijk om een aantal redenen:

  • Comfort in het gebouw; gecontroleerde luchtstromen voorkomt tocht ervaring.
  • Energiebesparing; het behalen van de BENG eis, max verbruik  KWH/m2 per jaar
  • Behoud van de constructie; lucht van binnen naar buiten zorgt voor condensatie in de constructie.
  • Geluidwering; een luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.

Uit onderzoeken blijkt dat infiltratie en exfiltratie de grootste factor is bij transmissie/energieverliezen via de gebouwschil, namelijk 33% (BENG1). Luchtdicht bouwen is dus een middel om deze verliezen fors te reduceren.

Lucht gecontroleerd bouwen, zeker jouw Q10-eis halen

Lucht gecontroleerd bouwen gaat dus veel verder dan alleen denken in productoplossingen op bouwdetailniveau. Bij lucht gecontroleerd bouwen zijn BENG en de Wet Kwaliteitsborging uitgangspunt om te kunnen opleveren volgens wet. Luchtdicht details zijn door deze nieuwe benadering een onderdeel van een groter geheel maar onmisbaar in de vereiste totaalprestatie volgens BENG. 

AFDICHTINGINDEBOUW.NL

In het lucht gecontroleerd bouwen concept werken diverse gerenommeerde partners samen onder aansturing van Afdichtingindebouw. Vanaf ontwerp, uitvoering, controle door blowerdoortest en/of thermografie of zelfs na oplevering bieden wij samen met Afdichtingindebouw één partij en aanspreekpunt die in alle facetten kan begeleiden, adviseren, trainen, uitvoeren, controleren, inclusief digitaal As-built dossier. De veel gestelde vraag wat vanuit ontwerp minimaal nodig is om de luchtdichtheidseis bij oplevering te halen wordt met dit concept beantwoord.

Lucht gecontroleerd bouwen met ventilatie

Het is belangrijk een verschil te maken tussen ventilatie en infiltratie/exfiltratie.

Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld een dakraam, ventilatierooster of een balansventilatiesysteem, om de binnenlucht te verversen. Dit is een vereiste conform Bouwbesluit en is altijd nodig! Ventileren gebeurt 24 uur per dag met roosters, de mechanische ventilatie-installatie of balansventilatie. Daarnaast geven ramen en deuren nog de mogelijkheid tot spuiventilatie voor een snellere luchtverversing. Infiltratie en exfiltratie zijn processen die 24 uur per dag doorgaan en voorkomen moeten worden, hoe luchtdichter je in detail bouwt des te belangrijker het is om aan de ventilatie-eisen te voldoen. Ook issues als comfort en koude val hebben dan meer aandacht nodig.

Samenwerkingen

Logo Afdichtingindebouw.nl

AFDICHTINGINDEBOUW.NL

In het lucht gecontroleerd bouwen concept werken diverse gerenommeerde partners samen onder aansturing van AfdichtingindeBouw. Vanaf ontwerp, uitvoering en blowerdoortest of zelfs na oplevering bieden wij met Afdichtingindebouw één partij en aanspreekpunt die in alle facetten kan begeleiden, adviseren, uitvoeren, controleren, inclusief As-built dossier.

Naar afdichtingindebouw.nlkeyboard_arrow_right
Logo WKB-checklist.nl

WKB-checklist.nl

DAKRAMEN

In alle fases van het bouwproces zorgt Roto dat jij gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op basis van de checklist van Plangarant hebben wij de controlepunten van DAKRAMEN onder elkaar gezet.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt geen nieuwe technische eisen aan gebouwen, maar organisatorisch en qua aansprakelijkheid gaat er veel veranderen. Belangrijk is om te weten dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geen onderscheid maakt tussen hoofdaannemers en onderaannemers. Iedereen die werk aanneemt is aannemer. Dat betekent dat installateurs, dakdekkers en bijvoorbeeld gevelbouwers ook moeten aantonen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende regels. Zij moeten een dossier aanleveren aan hun klant, meestal de bouwaannemer. Daarnaast is de private kwaliteitsborger voor eenvoudige bouwwerken betrokken bij alle fasen in het bouwproject.

Naar wkb-checklist.nlkeyboard_arrow_right
logo luchtdichtbouwen.nl

LUCHTDICHTBOUWEN.NL

CPG Nederland en Roto helpen u bij het terugdringen van faalkosten en voorkomen vertraging bij oplevering doordat wij vroegtijdig in het productieproces meedenken in de juiste detaillering en productkeuze. Gezamenlijk hebben wij veel kennis over de type producten die geschikt zijn voor de industrie en houtskeletbouw. Onze specialisten denken actief mee over de toepassing van onze producten in het ontwerp. Gezamenlijk komen we bij ieder ontwerp tot de meest optimale oplossing. Ook de verwerking van de gekozen producten en de keuze voor benodigde gereedschappen wordt natuurlijk optimaal begeleid d.m.v. trainingen en eventuele tussentijdse controles tijdens de verwerking van de diverse producten.

Naar luchtdichtbouwen.nlkeyboard_arrow_right
autorenew