kwaliteitsnorm BGS-009 is een belangrijke norm die door SKH wordt gehanteerd bij het beoordelen van het juist inbouwen van dakramen volgens de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB). Deze norm beschrijft de eisen die worden gesteld aan het inbouwen van dakramen en geeft richtlijnen voor het controleren van de kwaliteit van het werk.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsnorm BGS009 is de controle van het werk door een onafhankelijke partij. Deze controle vindt plaats op basis van de opbouw van een AsBuild dossier, waarbij de wijze van gebruik en installatie wordt gecontroleerd en vastgelegd op naleving van de normen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van het gebruikte materiaal, de maatvoering en de juiste montage van het dakraam.

Het doel van de kwaliteitsnorm BGS-009 is om de kwaliteit en veiligheid van dakramen te waarborgen. Door de norm te hanteren wordt ervoor gezorgd dat dakramen op een juiste manier worden ingebouwd en dat eventuele gebreken tijdig worden opgemerkt en verholpen. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar zorgt ook voor een langere levensduur van het dakraam en voorkomt onnodige kosten voor reparatie of vervanging.

In het kader van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen wordt het toepassen van kwaliteitsnormen zoals BGS-009 steeds belangrijker. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk niet alleen bij de aannemer, maar ook bij de opdrachtgever gelegd. Dit betekent dat het belangrijk is om zaken als het inbouwen van dakramen goed te regelen en de kwaliteit van het werk te laten controleren door een onafhankelijke partij zoals SKH.

Uw contactpersoon bij onze persdienst
Heeft u vragen over het bedrijf of over individuele productoplossingen? Heb je een foto nodig of ben je op zoek naar de juiste gesprekspartner? We helpen je graag.
Pictogram van de klantenservice
Roto Pers-afdeling
────────────────
autorenew