Van professionals - voor professionals

Roto Retour for Recycling

Dakramen worden grondstoffen voor nieuwe producten

Elk jaar ontstaat er in Nederland ca. 23 miljoen ton aan afval uit bouwstromen. Om bij te dragen aan een betere omgeving en het hergebruik van oude dakramen is Roto de Retour for Recycling service begonnen. Dakramen komen daarmee niet meer op de afvalberg terecht maar kunnen worden gedemonteerd als grondstoffen voor nieuwe producten.

Hoe werkt Roto Retour for Recycling?
Roto zamelt alle merken dakramen in met een volledig houten kozijn en vleugel, we kunnen helaas geen gecombineerde producten recyclen zoals dakramen met een houten kern en Polyurethaan coating, omdat deze producten zeer moeilijk van elkaar zijn te scheiden. We nemen enkel dakramen retour als er dakramen van Roto voor worden terug afgenomen. Na de demontage van dakramen ontstaan er nieuwe grondstofstromen zoals; glas, hout, aluminium en staal die weer terecht komen in de fabrikage van nieuwe circulaire producten.

Verwerking en hergebruik
Roto werkt voor de retour name van dakramen samen met handelaren in de markt, u kunt hier uw dakramen inleveren. Daarnaast is het mogelijk om projectmatig een afsluitbare container aan te vragen (vanaf 70 ramen) op uw renovatie werk. Onze partner in het recyclingproces is Renewi welke met een landelijke dekking uw retour verzorgt. Uit de vrijgekomen grondstofstromen wordt bijvoorbeeld spaanplaat, laminaat en nieuw glas geproduceerd.

Impact door samenwerking
Alleen samen kunnen we duurzaam ondernemen, met uw hulp kunnen oude dakramen van de stortplaats worden gered en als grondstof terug in het productieproces. Onze service is niet kosteloos maar wel zonder winstoogmerk waardoor deze goedkoper is dan het afvoeren van regulier bouw- en sloopafval. Want wij werken graag aan een betere wereld met onze partners.

autorenew